maliye logo matbaa fatura

Maliye İle Anlaşmalı Ankara Erdem Matbaası

Ankara, İskitler’de faaliyet gösteren matbaamız maliye ile anlaşmalı matbaalar listesinin 1983’den bugüne 1.sırasındadır.

Fatura* İrsaliyeli Fatura * Serbest Meslek Makbuzu * Sevk İrsaliyesi * Gider Pusulası * Perakende Satış Fişi * Yolcu Taşıma Bileti * Adisyon Tipi Perakende Satış * Taşıma İrsaliyesi * Müstahsil Makbuzu Bilgisayarlı Fatura * A5 Fatura * A4 Fatura * E-Ticaret Faturası


* E-Ticaret Faturası

MALİYE İLE ANLAŞMALI ANKARA ERDEM MATBAASI

Fatura kıymetli ve resmi bir evraktır. Bu yüzden fatura, irsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi, gider pusulası vb. Maliye ile Anlaşmalı işlerinizi güvendiğiniz, bildiğiniz, yerinde gidip gördüğünüz ve Maliye ile Anlaşmalı olduğuna emin olduğunuz bir matbaa’da yaptırmanız, firmanızın güvenliği açısından hayati derecede önemlidir.

FATURA VB. MALİYE ANLAŞMALI İŞLER YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

FATURA ÖZELLİKLERİ NASIL OLMALI ?

FATURA NEDİR ?

FATURA BASIM SÜRECİ

Fatura basma yetkisi Maliye Bakanlığı tarafından belirli koşulları sağlayan matbaalara verilir. Bu matbaalar şekil şartlarına uygun olarak faturayı basarlar. Faturanızı bastırmak için,  fatura basma yetkisi olan bir Erdem Matbaası ile iletişime geçebilirsiniz.
Faturalarınızı; ister el ile yazdığınız otokopili ve kendinden karbonlu kağıda, isterseniz de lazer yazıcı ile nüshaları renkli olarak basımını yaptığımız şekilde yazdırabileceğiniz bilgisayarlı olacak şekilde isteyebilirsiniz.

Bilgisayar ile yazdıracağınız faturalarınız için excel programını size veriyoruz.

1- Evraklarınızı ve logo, tel, mail web gibi bilgilerinizi whatsapp yada mail yolu ile gönderiyorsunuz.

2- Tasarımını yapıp size onay olarak gönderiyoruz.  Onay sonrası basımını gerçekleştiriyoruz. Maliye’ye bildirimlerinizi yapıyoruz.


FATURA FİYAT LİSTESİ

MALİYE İLE ANLAŞMALI FATURA VB. FİYAT LİSTEMİZ

fatura örnekşeffaf davetiye

TİCARET SİCİL GAZETESİ

İMZA SİRKÜLERİ

VERGİ LEVHASI

SON AY KDV TAHAKKUK FİŞİ

TAHSİLAT MAKBUZU - DERNEK MAKBUZU - ALINDI BELGESİ - SİPARİŞ FİŞİ

##

ANTETLİ ZARF - DİPLOMAT ZARF - ANTETLİ KAĞIT

#

ERDEM MATBAASI İLETİŞİM

Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı (AKM Metro Karşısı) Giriş Kat, No: 43-44  İskitler - Altındağ / ANKARA

#ankarada fatura Maliye ile anlaşmalı erdem matbaa-pixel davetiyeerdem matbaa mail, pixeldavetiyefatura fiyat listesi

SON AY KDV TAHAKKUK FİŞİ

ŞİRKETLER İÇİN

NÜFUS CÜZDANI

VERGİ LEVHASI

ŞAHISLAR İÇİN

* Maliye İle Anlaşmalı İşlerin Tesliminde Resmi Firma Yetkilisi yada Vekaleti Olan Yetkilisi ve Kaşe Gereklidir.

Fatura, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229). Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaalarca bastırılır. Fatura düzenlendiği anda fatura bedeli ödenmişse bu türlü faturaya kapalı fatura, bedeli daha sonra ödenecek ise bu faturaya açık fatura denir. Kapalı faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın alt tarafında olur. Açık faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın üst tarafında olur. İrsaliyeli Fatura Hem sevk irsaliyesi hem de satış faturası değeri taşıyan belgeye İrsaliyeli Fatura denir. Maliye ile anlaşmalı tüm işlerinizde 1983’den bugün Fatura basmaya yetkili Erdem Matbaası ile iletişime geçebilirsiniz.

TAHSİLAT MAKBUZU DERNEK MAKBUZU ALINDI BELGESİ  SİPARİŞ FİŞİ  FİYAT LİSTEMİZ

tahsilat makbuzu fiyat listesidernek alındı belgesi fiyat listesitahsilat makbuzudernek alındı belgesidernek gider makbuzu

ANTETLİ ZARF DİPLOMAT ZARF FİYAT LİSTEMİZ

antetli zarf fiyat lstesizarf fiyat listesizarfantetli zarf, şeffaf davetiye

Tahsilat Makbuzu; Tahsil edilen para karşılığı iki nüsha olarak düzenlenen, karşı ta­raf içiri parayı yatırdığını ispatlayan bir belgedir. Tahsilat makbuzunun aslı parayı yatıran firmaya verilir. Suret işletmede kalır. Tahsilat makbuzu, kullanım miktarı ve Şekline bağlı olarak ofset baskı cilt olarak yapılabilir. Tahsilatlarınızı siz karşı tarafın işyerine giderek yapıyorsanız, tahsilat makbuzunun cilt olarak düzenlenmesi daha doğru olur. Bu durumda tahsilat makbuzunun aslını Müşterinize veren personeliniz, geri geldiğinde, tahsilat makbuzunun bir örneğini bilgisayarınza kaydedebilir, yada klasörleyebilirsiniz. Firmanıza özel tediye makbuzu tasarımları belirtilen şekil ve usullere uygun olarak Erdem Matbaası tarafından hazırlanır ve sizlerin onayına sunulur. Tasarımların onaylanmasının ardından maliye anlaşmalı matbaamızda tahsilat makbuzu, tediye makbuzu, aidat makbuzu, sipariş fişi basımınız yapılır.

Zarflar ve Antetli Kağıtlar, müşterilerimizin tüm yazışmalarında ve fatura gönderimlerinde, profillerini kendi müşterilerine yansıtan basılı materyaldir. Ayrıca firmanızın kalitesini de simgelemektedir. Firmaların yazışmalarında bu tip diplomat zarfları seçmesi firma açısından da iyi olacaktır. Bunun nedenlerinden ilki, yazışmalarda diplomat zarflar kullanıldığında, bu yazışmalara daha resmi bir hava vererek müşteriye kendisi için özenildiği izlenimi verecektir. Bu durumda firmanın müşteri gözünde prestijinin artmasını sağlar.Bir başka konu ise, kurumlar arası resmi yazışmalarda bu zarfların kullanılması firmalara daha kurumsal bir hava katacaktır. Bu da karşılıklı olarak saygı ve saygınlığın artmasına neden olacaktır ki günümüz iş dünyasında saygınlığın tartışılmaz yeri ve önemi düşünüldüğünde çok küçük birer ayrıntı gibi görünseler de diplomat zarfların kullanılması epey avantajlı olacaktır.

Kazım Karabekir Cad. Kültür Çarşısı No: 7 / 44    İskitler - Ulus / ANKARA       Tel & Fax: +90 312 311 25 84  | matbaa06@gmail.com  |   Web Tasarım & Copyright © 2007     Telif Hakları Erdem Ofset Matbaas’ına Aittir.

Fatura, İrsaliyeli Fatura Basımı erdem matbaa fatura, pixeld avetiye maliye ile anlaşmalı fatura, irsaliyeli fatura, davetiye matbaa firma matbaa whatsapp hattı 0850 220 20 62 irsaliyeli fatura, sevk irsaliyesi, taşıma irsaliyesi ankara matbaa firma dernek alındı belgesi dernek gider makbuzu zarf antetli zarf, ekonomik davetiye
pixel-davetiye

Pixel Davetiye